Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2017/2018

Oddziały (klasy)
Nauczyciele
Sale szkolne
Ogólne plany
Ogólny plan lekcji nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2017/2018

Ogólny plan lekcji nauczycieliPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
K. Broda
Mat
IIIAg
210
Mat
IIIAg
210
Mat
IIIAg
210

Mat
IIIAg
210J. Antczak


Fiz
VIIa
203
Fiz
VIIb
203

Fiz
IIIBg
203
Fiz
IIBg
203
Fiz
IIIAg
203
Fiz
IIAg
203
Fiz
IIIAg
203

Fiz
IIIBg
203
Fiz
VIIa
203
Fiz
VIIb
203


B. Keller
E.muz
Ia
14
E.wcz
Ia
14

E.wcz
Ia
14

E.wcz
Ia
14
E.wcz
Ia
14
Wf
Ia
H1


Wf
Ia
H1
E.wcz
Ia
14
Z.kom
Ia
18
E.wcz
Ia
14
E.wcz
Ia
14
E.wcz
Ia
14
E.wcz
Ia
14
E.wcz
Ia
14
E.pl
Ia
14

E.wcz
Ia
14
E.wcz
Ia
14

E.wcz
Ia
14
E. Michalak-W.
E.wcz
Ib
15
E.wcz
Ib
15
E.wcz
Ib
15

E.pl
Ib
15
E.wcz
Ib
15
E.wcz
Ib
15
Wf
Ib
H2


Wf
Ib
H2
E.wcz
Ib
15
E.wcz
Ib
15
Z.kom
Ib
18
E.wcz
Ib
15
od.sp
Bez klasyE.wcz
Ib
15
E.wcz
Ib
15

E.wcz
Ib
15

E.wcz
Ib
15
E.wcz
Ib
15
E.muz
Ib
110

J. Adamiak dow
Bez klasy
E.wcz
II
5
E.wcz
II
5
Wf
II
H2
E.wcz
II
5
E.pl
II
5dow
Bez klasy
E.wcz
II
5
E.wcz
II
5

Wf
II
H1
dow
Bez klasy
E.wcz
II
5
E.wcz
II
5
E.wcz
II
5

dow
Bez klasy
E.wcz
II
5
E.wcz
II
5
E.wcz
II
5

dow
Bez klasy
E.wcz
II
5
E.wcz
II
5
E.wcz
II
5
E.muz
II
5
W. Maciołowska
E.wcz
IIIa
12
E.wcz
IIIa
12
Wf
IIIa
H1
E.wcz
IIIa
12

E.wcz
IIIa
12
E.wcz
IIIa
12
E.wcz
IIIa
12


E.wcz
IIIa
12
E.wcz
IIIa
12
E.wcz
IIIa
12
E.muz
IIIa
12

E.wcz
IIIa
12
E.wcz
IIIa
12

E.wcz
IIIa
12
wp
Bez klasy
wp
Bez klasyWf
IIIa
H2
E.wcz
IIIa
12
E.wcz
IIIa
12
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy

E. Żmuda
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13

E.wcz
IIIb
13
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy


E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13

Wf
IIIb
H2
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy


E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
E.muz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13

E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13


Wf
IIIb
H1
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
A. Broda
Jpol
IIAg
209

Wos
IIAg
209
Wos
IIIAg
210
Jpol
IIBg
102
Jpol
IIIBg
103Jpol
IIIBg
103
Jpol
IIBg
102
Zzw
IIAg
209

Jpol
IIBg
102
Jpol
IIAg
209

Jpol
IIIBg
103
D.z
VIIb
201
Wos
IIIBg
103D.z
VIIa
202
Jpol
IIBg
102
Jpol
IIAg
209

Jpol
IIIBg
103
Jpol
IIAg
209

M. Dudzińska-Sz.
Jpol
VIIb
201
Jpol
VIIa
202
Jpol
Vb
6Jpol
IIIAg
210
Jpol
VIIa
202
Zzw
VIIa
202
Jpol
Vb
6
Jpol
VIIb
201

odw
Bez klasy
bJpol
VIIa
202
Jpol
IIIAg
210
Jpol
Vb
6
Jpol
VIIb
201
odw
Bez klasy
b
Jpol
Vb
6
Jpol
IIIAg
210

odw
Bez klasy
b

Jpol
VIIb
201
Jpol
VIIa
202
Jpol
Vb
6
Jpol
IIIAg
210


M. Frankiewicz
Jpol
IVa
21
Jpol
Va
101

Jpol
IVb
20
Jpol
IVb
20
Jpol
IVa
21

Zzw
IVa
21
Jpol
Va
101
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp


Jpol
IVb
20
Jpol
Va
101
Jpol
IVa
21
Jpol
IVb
20
Jpol
Va
101
Jpol
IVa
21

M. Motyl
Jpol
VI
109
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp

Jpol
VI
109

Jpol
IVc
19
Zzw
VI
109
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp

Jpol
IVc
19
Jpol
VI
109
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp

Jpol
VI
109
Jpol
IVc
19


Jpol
VI
109
Wos
IIBg
102

Jpol
IVc
19
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp


I. Krysztofowicz-K.
Jnie
IVb
20
Jnie
VIIb
201
Jnie
IVc
19
Jnie
IIAg
111

Jnie
IVa
21

Jnie
IVb
20
Zzw
IIIAg
210

Jnie
IVa
21
Jnie
IIIAg, IIIBg
103
Jnie
VI
109


Jnie
IVc
19
Jnie
VIIb
201

Jnie
IIIAg, IIIBg
103
Jnie
VI
109
Jnie
IIBg
102
Jnie
IIAg
209


Jnie
IVa
21
Jnie
IIIAg, IIIBg
103
Jnie
VI
109
Jnie
IVb
20
Jnie
IVc
19
Jnie
IIBg
102
Jnie
VIIb
201

J. Musielińska
Jnie
VIIa
202

Jang
Bez klasy
Jnie
IIAg
209
Jang
Ia
14
Jnie
Vb
6
Jnie
IIBg
102


Jnie
VIIa
202

Jang
Bez klasy
Jang
Ib
15

Jnie
Vb
6
Jnie
IIIAg, IIIBg
210
Jang
Bez klasy
Jnie
Va
101
Jang
II
5

Jnie
Va
101
Jang
Bez klasy
Jnie
IIIAg, IIIBg
210
Jang
II
5
Jnie
IIBg
111
Jnie
IIAg
111


Jnie
VIIa
202
Jnie
IIIAg, IIIBg
210
Jang
Ia
14
Jang
Ib
15
Jnie
Va
101
Jnie
Vb
6


K. Matyniak

Jang
IIAg
111
Jang
IIBg
111
Jang
IIIb
13
Jang
IIIa
12
Jang
VIIb
201
Jang
IIIBg
103
Jang
VIIa
202


Jang
IIBg
102
Jang
IIAg
209
Jang
IIIBg
103


Jang
VIIb
201
Jang
VIIa
202
Jang
IIIa
12

Jang
IIIb
13
Jang
IIAg
209
Jang
IIBg
211


I. Rusek-Szymura

Jang
IIAg
209
Jang
IIBg
102
Jang
IIIAg
210

Jang
IIIAg
210
Jang
IIBg
111
Jang
IIAg
111
Jang
IIAg
202
Jang
IIBg
102


J. Nowacki
Hist
Va
101

Hist
IIIBg
103
Hist
IIBg
102
Hist
IIIAg
210
Hist
IIAg
209


Zzw
VIIb
201
Hist
IIBg
102
Hist
IIIAg
210
Hist
VIIb
201


Hist
IIIBg
103
Hist
IVb
20
Hist
VIIb
201
Hist
VI
109
Hist
Vb
6
Hist
VIIa
202

Hist
IVa
21
Hist
IVc
19

Hist
VI
109
Hist
IIAg
209
Hist
VIIa
202
odw
Bez klasy
b
J. Broda
Mat
IIIBg
103
Mat
IIAg
209
Mat
IIBg
102
Mat
IIIBg
103
Zzw
IVc
19
Mat
IIAg
209

Mat
IIBg
102


Mat
IIAg
209
Mat
IIBg
102
Mat
IIIBg
103


Inf
IVb
18
Inf
IVc
211
ś.g
Bez klasy
św.g


Mat
IIAg
209

Mat
IIBg
102
Mat
IIIBg
103
Inf
IVa
211
Inf
IVc
211


Ed. Głód
Mat
IVc
19
Tech
IVc
19
Mat
IVa
21
Z.tech
Vb
6Z.tech
VI
109
Zzw
Vb
6
Mat
IVb
20
Mat
IVb
20
Mat
IVc
19
Mat
IVa
21

Z.tech
IIAg
110
Z.tech
Va
101Mat
IVa
21
Tech
IVa
21
Mat
IVb
20
Z.tech
IIBg
102
Mat
IVc
19
Mat
IVc
19

Mat
IVb
20
Mat
IVa
21
H. Kowalska

Inf
IIIAg
18
Mat
VIIb
201
Inf
VIIb
211
Inf
IIIBg
211
Mat
VIIa
202
Mat
VIIb
201
Inf
IIAg
211

Inf
VIIa
18
Mat
VIIa
202
Mat
VIIa
202
Mat
VIIb
201


Inf
IIBg
211
Mat
VIIb
201
Mat
VIIa
202


M. Ziembińska ś.sp
Bez klasy
ś.sp
Mat
Vb
6
Mat
VI
109
Z.kom
IIIb
18
Mat
Va
101


Mat
VI
109
Mat
Va
101
Zzw
Va
101

Mat
VI
109

Mat
Va
101
Mat
Vb
6
Z.kom
IIIa
18
ś.g
Bez klasy
św.g
ś.g
Bez klasy
św.g


Mat
Vb
6

Mat
VI
109
Z.kom
II
18

Mat
Vb
6
Mat
VI
109
Mat
Va
101

H. Ostój

nw
Bez klasy

nw
Bez klasy
Przy
Va
101
zkk
Bez klasy
zkk
Bez klasy


nw
Bez klasy
nw
Bez klasy
Przy
IVa
21

Z.rew
Bez klasy

Z.rew
Bez klasy
Z.rew
Bez klasy


nw
Bez klasy
nw
Bez klasy
Przy
IVa
21
Przy
Va
101

Z.rew
Bez klasynw
Bez klasy
nw
Bez klasynw
Bez klasy
nw
Bez klasy
Przy
Va
101
Z.rew
Bez klasy

Z.rew
Bez klasy

H. WierzowieckaPrzy
VI
109
Przy
Vb
6
Geog
IIIAg
210Geog
IIBg
102
Przy
IVc
19

Zzw
IIBg
102
Przy
VI
109
zd ś
Bez klasy
św.gGeog
VIIa
202
Geog
VIIb
201
Przy
Vb
6
Przy
IVb
20
Przy
IVc
19

Geog
IIAg
209

Przy
VI
109
Przy
Vb
6
Geog
IIIBg
103
Geog
VIIa
202

Geog
IIIAg
210
Przy
IVb
20
Geog
VIIb
201
Geog
IIIBg
103

L. Michalak
Biol
IIBg
102
Wdż
IIBg
102
Biol
IIIAg
210
Biol
IIIBg
103
Zzw
IIIBg
103

Biol
IIAg
209
Wdż
IIIBg
103
Wdż
VIIb
201
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
Biol
VIIb
201
Biol
VIIa
202
Chem
IIIAg
203Biol
IIBg
102
Biol
VIIa
202
Biol
VIIb
201
Biol
IIAg
209
Chem
IIIBg
203A. Dymarska
Chem
IIAg
203
Chem
VIIb
203
Chem
VIIa
203
0,5 da
Bez klasy


Chem
VIIa
203
Chem
VIIb
203
Chem
IIBg
203Ł. Ryba

Inf
IIIAg
211

Inf
VIIb
18
Inf
IIIBg
18
Z.kom
Va
18
Z.kom
VI
18
odw
Bez klasy
bInf
IIAg
18

Inf
VIIa
211
Z.kom
Vb
18
ś.g
Bez klasy
św.gInf
IVb
211
Z.kom
Vb
18
Z.kom
VI
18

Inf
IIBg
18
Inf
IVa
18
Z.kom
Va
18


P. Augustyniak

Wf
Va, Vb
H2

Wf
IVa
H2
Wf
VI
H1Wf
Va, Vb
H2
Wf
Va, Vb
H1
Wf
IIAg
H1
Wf
IVa
H1
Wf
VI
H1


Wf
IIAg
H3
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp


Wf
IVa
H2

Wf
VI
H2
Wf
IIAg
H2P. Motyl

Wf
Va, Vb
H1
Wf
IVb
H3
Wf
VIIa, VIIb
H3

Wf
IIIAg, IIIBg
H2


Wf
Va, Vb
H1
Wf
Va, Vb
H2
Wf
IIBg
H2

Wf
IVb
H2Wf
IIIAg, IIIBg
H2
Wf
VIIa, VIIb
H2
Wf
IIBg
H2

Wf
IVb
H3
Wf
IIIAg, IIIBg
H2
Wf
VIIa, VIIb
H3
Wf
IIBg
H3A. KołodziejskaWf
IVc
H1
Wf
VIIa, VIIb
H1

Wf
IIIAg, IIIBg
H1


Wf
IVc
H1

Wf
IIAg, IIBg
H3

Wf
IIIAg, IIIBg
H1
Wf
VIIa, VIIb
H1
Wf
IIAg, IIBg
H1

Wf
IVc
H1
Wf
IIIAg, IIIBg
H1
Wf
VIIa, VIIb
H1
Wf
IIAg, IIBg
H1s. R. Hagiel
Rel
VI
109
Rel
IVb
20
Rel
Ia
14
Rel
Ib
15
Rel
IIIb
13
od.sp
Bez klasy

Rel
II
5
Rel
Ia
14
Rel
IVa
21
od.sp
Bez klasyRel
Va
101
Rel
IVa
21

Rel
II
5
Rel
IVb
20

Rel
Vb
6
Rel
Ib
15
Rel
IIIb
13
Rel
IIIa
12
od.sp
Bez klasyRel
Va
101

Rel
Vb
6
Rel
IIIa
12
Rel
VI
109
od.sp
Bez klasy


M. Półrolniczak

Rel
IVc
19
Rel
IIAg
209

Rel
Bez klasy
Rel
IIIAg
210
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
Wdż
Va
101
Wdż
IVc
19
Rel
IIAg
209

ś.sp
Bez klasy
ś.sp

Wdż
Vb
6
Rel
IVc
19
Rel
Bez klasy
Rel
IIIAg
210
ś.g
Bez klasy
św.g
ś.g
Bez klasy
św.g

ks.J. Krzemiński

Rel
IIIBg
103
Rel
VIIa
202
Rel
Bez klasy

Rel
IIBg
102
Rel
VIIb
201

Rel
Bez klasy
Rel
VIIb
201
Rel
IIIBg
103
Rel
IIBg
102
Rel
VIIa
202
0,5 da
Bez klasy


E. Głód
E.pl
IIIa
12
ś.g
Bez klasy
św.g
zd ś
Bez klasy
św.g

ś.sp
Bez klasy
ś.sp
Plast
VIIb
110
Tech
IVb
110
Plast
Vb
110
Zzw
IVb
20

Plast
IVc
110
Plast
VI
110
Plast
IVb
110

E.pl
IIIb
13
Plast
IIIAg
110
Edb
IIIAg
110


Z.art
IIAg, IIBg
209

Edb
IIIBg
103
Plast
IVa
21
Plast
Va
101
ś.g
Bez klasy
św.gPlast
VIIa
110
Plast
IIIBg
110
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
P. Ratajczak


Muz
VI
110
Muz
VIIa
110
Muz
IVc
110
Muz
IVa
110

Z.art
IIAg, IIBg
110

Muz
Vb
110
Muz
IVb
110
Muz
VIIb
110
Muz
Va
110H. Ulatowska

z.log
Bez klasyz.log
Bez klasy
z.log
Bez klasy
z.log
Bez klasy

z.log
Bez klasy

z.log
Bez klasy
z.log
Bez klasyA. Bączyk
J. Bożejewicz
M. Talaga
p.E. Kasprzak
Następna strona

Oddziały (klasy)  Nauczyciele  Sale szkolne  Ogólny plan lekcji dla klas  Ogólny plan lekcji nauczycieli  Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnych 

Ostatnia zmiana: 2018-01-16 09:52:27
http://www.aScTimeTables.com