Przetargi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Paź 13 2014

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO przeprowadzonego w trybie złożenia oferty cenowej  na  dostawę sprzętu  i oprogramowania dla oddziałów przedszkolnych szkół filialnych w Grębowie, Dąbrowie, Dzielicach przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie w ramach rządowego programu „Przedszkole w szkole”.

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :

Hardbit Sp. Jawna K. Białek, P. Poprawa
ul. Benicka 2a
63-700 Krotoszyn

za łączną cenę brutto: 62 904,66 zł

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca spełnił wszystkie warunki zamówienia określone w zapytaniu. Oferta została sporządzona prawidłowo. Jest to oferta najkorzystniejsza, najtańsza a cena była jedynym kryterium wyboru.

Poniżej podajemy wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierający punktację przyznaną oferentom dla jedynego kryterium cena 100%.

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna punktacja
w kryterium
cena 100%

01

Image Recording Solutions Zachód Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 68
60-853 Poznań

87,74 pkt

02

Hardbit Sp. Jawna K. Białek, P. Poprawa
ul. Benicka 2a
63-700 Krotoszyn

100,00 pkt

 

Umowa zostanie podpisana w terminie ustalonym z wykonawcą.

Dyrektor ZSP
/-/ dr inż. Krzysztof Broda

 

UWAGA! Nasza strona używa plików cookies oraz podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem