Przetargi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Paź 02 2014

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 EURO przeprowadzonego w trybie złożenia oferty cenowej  na  wykonanie ogrodzeń szkolnych placów zabaw w oddziałach przedszkolnych szkół filialnych w Grębowie, Dąbrowie, Dzielicach przy Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie w ramach rządowego programu „Przedszkole w szkole”.

jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dekarstwo Murarstwo
Inne usługi budowlane
Roman Hajdysz
Wyszki 87, 63-220 Kotlin

za łączną cenę brutto :  31 500,00 zł

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca spełnił wszystkie warunki zamówienia określone w zapytaniu. Oferta została sporządzona prawidłowo. Jest to oferta najkorzystniejsza, najtańsza a cena była jedynym kryterium wyboru.

Poniżej podajemy wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierający punktację przyznaną oferentom dla jedynego kryterium cena 100%. 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Łączna punktacja
w kryterium
cena 100%

01

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SIATMAR Maria Kalak
ul Łukasiewicza 4, 63-700 Krotoszyn

93,20 pkt

02

Dekarstwo Murarstwo Inne usługi budowlane Roman Hajdysz 
Wyszki 87, 63-220 Kotlin

100,00 pkt

Umowa zostanie podpisana w terminie ustalonym z wykonawcą.

Dyrektor ZSP
/-/ dr inż. Krzysztof Broda

 

UWAGA! Nasza strona używa plików cookies oraz podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem