Komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Informacje ZUS na temat świadczeń postojowych, zwolnień z opłacania składek oraz wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy

Zwolnienie ze składek i postojowe dla określonych branż
Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy