Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Wygoda

Wójt Gminy Rozdrażew informuje, że w dniu 20 stycznia 2022r. o godz. 19.00  w świetlicy wiejskiej w Wolenicach przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Wygoda

Czytaj więcej ....