Zaproszenie do udziału w konkursie

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie zaprasza  dzieci i  młodzież do udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym pn. "Chronimy Zwierzynę Drobną".

Celem konkursu jest popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży m.in. poprzez zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną zwierzyny drobnej takiej jak zając, bażant, czy kuropatwa. (pobierz)