Wyniki badań jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie  stwierdza, że woda z wodociągu Dąbrowa   spełnia wymagania określone w rozporządzeniu


Dąbrowa