O izbie

Działania prowadzone w ramach programu:

Co to jest program Rzeczpospolita internetowa?

Rzeczpospolita internetowa jest to największy program pomocy edukacyjnej dla wsi, którego celem jest aktywizacja i integracja społeczności wiejskich oraz rozwiązywanie problemów społecznych poprzez projekty wykorzystujące Internet. Program jest realizowany ze środków prywatnych poprzez Fundacje Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP.

Spośród 342 projektów na różnorodne działania wyłoniono 100 finalistów z całego kraju, którzy realizują swoje pomysły w gminach wiejskich. W województwie wielkopolskim dotację otrzymały 4 projekty. Nasz projekt:

"Izba Regionalna Ziemi Rozdrażewskiej"

jest jednym z nich.

Cele i zadania projektu "Izba Regionalna Ziemi Rozdrażewskiej":

 • utworzenie Izby Regionalnej Ziemi Rozdrażewskiej, w której gromadzone będą pamiątki dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu,
 • wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i aktywizacja środowiska lokalnego,
 • wykorzystanie Internetu: powstanie Wirtualnej Izby Regionalnej Ziemi Rozdrażewskiej na stronach WWW.
Działania:
 • remont i dostosowanie pomieszczenia po dawnej bibliotece,
 • gromadzenie zbiorów i urządzanie ekspozycji,
 • zajęcia informatyczne dla uczniów i dorosłych,
 • tworzenie strony WWW,
 • konkursy, spotkania i prezentacje działań,
 • warsztaty wyjazdowe w muzeach w Poznaniu i w Krotoszynie.
Kto będzie tworzył Izbę?
 • Dyrekcja naszej szkoły: Krzysztof Broda i Jan Antczak,
 • Nauczyciele: Wiesława Binek, Jolanta Bożejwiecz, Anna Broda, Hanna Kowalska, Marta Minta, Sławomir Tanaś, Mirosława Ziembińska,
 • Monika Motyl, Henryk Jankowski, Justyna Zmyślona,
 • harcerze, pasjonaci historii i chętni do pracy uczniowie.
Współpracują z nami:
 • Pan Wójt i Urząd Gminy w Rozdrażewie,
 • Ksiądz Proboszcz i Parafia,
 • Rada Rodziców,
 • Stowarzyszenie "Inspiracje",
 • Koło Gospodyń Wiejskich,
 • Bractwo Kurkowe,
 • Ludowe Zespoły Sportowe.

27 września 2007 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia dotacji laureatom II edycji programu Rzeczpospolita internetowa.

Naszą szkołę na uroczystości reprezentowali: pan dyrektor Krzysztof Broda i pani Wiesława Binek. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 15 000 zł oraz sprzęt: aparat cyfrowy, projektor i 5 komputerów.

© Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Projekt i wykonanie: Łukasz Ryba lukaszryba@o2.pl

statystyka